Euronext registrerar 18% J/Y ökning av valutahandelsintäkter under Q1 2022

[ad_1]

Euronext har precis rapporterat sina finansiella resultat för första kvartalet 2022, med Forex-intäkter som markerar en ökning från föregående år.

Valutahandelsrapporterade intäkter uppgick till 7,2 miljoner euro under Q1 2022, en ökning med 18,0 % från Q1 2021. Första kvartalet 2022 var det näst bästa kvartalet någonsin för Euronext FX (efter Q1 2020) både vad gäller intäkter och genomsnittliga dagliga volymer, på grund av till den positiva effekten av ökad total volatilitet.

Under första kvartalet 2022 registrerades genomsnittliga dagliga volymer på 24,5 miljarder USD, en ökning med 14,4 % jämfört med första kvartalet 2021.

På en jämförbar basis vid konstanta valutor ökade valutahandelsintäkterna med 9,9 % under första kvartalet 2022 jämfört med första kvartalet 2021.

Intäkterna från derivathandel ökade med 37,5 % till 16,1 miljoner euro under första kvartalet 2022 som ett resultat av konsolideringen av Borsa Italianas kapitalmarknader, en miljö med hög volatilitet och stark dragkraft inom råvaruderivat.

Under det första kvartalet 2022 var den genomsnittliga dagliga volymen på finansiella derivat 744 912 poster, en ökning med 6,1 % från första kvartalet 2021, vilket återspeglar en miljö med hög volatilitet för aktiederivat och ett starkt detaljhandelsdeltagande. Euronexts råvarufranchise rapporterade ett rekordkvartal, med genomsnittliga dagliga volymer på råvaruderivat på 88 714 poster, en ökning med 6,1 % jämfört med ett redan starkt första kvartal 2021.

Över alla segment ökade Euronexts konsoliderade intäkter och intäkter under första kvartalet 2022 till 395,7 miljoner euro, en ökning med 58,8 %, vilket främst är ett resultat av konsolideringen av Borsa Italiana-gruppen, rekordhög handelsaktivitet stödd av mycket volatila marknadsförhållanden och den starka utvecklingen av icke -volymrelaterade verksamheter.

På en jämförbar basis och i konstanta valutor ökade Euronext konsoliderade intäkter och intäkter med 6,9 % under första kvartalet 2022, till 266,3 miljoner euro, jämfört med första kvartalet 2021.

Trots starka handelsintäkter stod icke-volymrelaterade intäkter för 55 % av koncernens totala intäkter under Q1 2022, jämfört med 58% proforma under Q1 2021, vilket återspeglar den framgångsrika diversifieringen mot icke-volymrelaterade aktiviteter. De underliggande rörelsekostnaderna exklusive D&A-täckning genom icke-volymrelaterad intäktskvot var 151 % under första kvartalet 2022, jämfört med 147 % proforma under första kvartalet 2021.

Euronext såg nettovinsten, andel av moderbolagets aktieägare, öka med 46,5 % under första kvartalet 2022 jämfört med första kvartalet 2021, till 143,8 miljoner euro. Detta representerar en rapporterad vinst per aktie på €1,35 bas och €1,35 helt utspädd under Q1 2022, jämfört med €1,29 bas och €1,29 helt utspädd under Q1 2021.

Justerat nettoresultat ökade andelen av moderbolagets aktieägare med 50,3 % till 164,4 miljoner euro. Justerad EPS (grundläggande) ökade med 7,3 % under första kvartalet 2022, till 1,54 € per aktie, jämfört med en justerad EPS (grundläggande) på 1,44 € per aktie under Q1 2021.

Under Q1 2022 rapporterade Euronext ett nettokassaflöde från den löpande verksamheten på 368,6 miljoner euro, jämfört med 185,9 miljoner euro under Q1 2021, vilket återspeglar högre positiva förändringar i rörelsekapitalet och konsolideringen av Borsa Italiana Group. Exklusive påverkan på rörelsekapitalet från Euronext Clearing (tidigare CC&G) och Nord Pool CCP-aktiviteter, stod nettokassaflödet från den löpande verksamheten för 84 % av justerad EBITDA under Q1 2022.


[ad_2]

Source link