Euron är på paritetsnivå med den amerikanska dollarn – Analys – 13/07/2022

[ad_1]

eu-l8EURUSD-paret sätter sig på paritetsnivån på 1,0000, och noterar att stokastiska börjar överlappa negativt nu, för att bilda ett negativt motiv som vi förväntar oss att pressa priset för att återuppta den baisseartade biasen och gå mot vårt nästa mål som når 0,9940.

Därför kommer det baisseartade trendscenariot att förbli föreslaget för den kommande perioden med stöd av det negativa trycket som bildas av EMA50, med beaktande av att det krävs att hålla under 1,0070 för att uppnå de väntade målen, eftersom ett brott mot det kommer att pressa priset att starta en korrigerande haussevåg på intradagsbasis.

Det förväntade handelsintervallet för idag är mellan 0,9940 stöd och 1,0100 motstånd.

Den förväntade trenden för idag: Baisse

Ursprung: Ekonomier

[ad_2]

Source link