Eurex STS att avveckla sina tjänster


Eurex Securities Transactions Services GmbH (Eurex STS) kommer att avveckla sina tjänster från och med den 30 juni 2022.

Eurex STS svarar alltså på “Refit”-utkastet till Central Securities Depository Regulation (CSDR) som publicerades av EU-kommissionen den 16 mars 2022, som föreslår att obligatoriska inköp för ej avvecklade värdepappersleveranser ska tas bort.

Deutsche Börse grundade Eurex STS 2019 för att stödja både finansbranschen och den regulatoriska agendan med en fungerande lösning för obligatoriska inköp och för att åtgärda avvecklingsmisslyckanden. Dessa är betydligt högre inom EU än i andra regioner och identifierades som en risk för finansmarknaden i efterdyningarna av finanskrisen.

Sedan det ursprungliga förslaget 2012 har CSDR och dess Settlement Discipline Regime (SDR) föreskrivit kontanta påföljder om en transaktion misslyckas och ett obligatoriskt inköpsförfarande som en sista backstop. Ursprungligen planerad till september 2020 och uppskjuten flera gånger, trädde SDR slutligen i kraft i februari 2022, om än utan den obligatoriska inköpskomponenten.

Europeiska kommissionens beslut att föreslå att inköpsskyldigheten tas bort från SDR på obestämd tid gör Eurex STS’ affärsförslag omöjligt.Source link