Eurex går live med leveransbara valutaswappar, OTC FX-clearing

[ad_1]

Efter en framgångsrik testfas har Eurex Clearing startat med sin clearingtjänst för leverans av valutaswappar och OTC-valutor. Commerzbank har gått med i JP Morgan och Morgan Stanley som Clearing Members för att möjliggöra slutförandet av testning och live-live av tjänsten.

För Eurex och dess moderbolag Deutsche Börse understryker lanseringen återigen koncernens ambition att stödja övergången från OTC till central clearing.

Transaktionerna rensas och avvecklas på nettobasis mellan valutaswappar och OTC-valutor. Detta minskar kapitalkraven avsevärt enligt SA-CCR, det standardiserade tillvägagångssättet för att mäta motpartskreditrisk. Eurex Clearing garanterar avveckling i CLSClearedFX, vilket ger likviditets- och finansieringsfördelar samtidigt som avvecklingsrisken minskas. CLS är den ledande leverantören av avvecklingstjänster för den globala valutamarknaden.

OTC FX-clearing inkluderar FX Spot, FX Forward och FX Swap matchade på 360T, Deutsche Börses globala FX-enhet. Lanseringen av clearing som inte är leveransbar framåt (NDF) är planerad till andra halvåret 2021. Eurex Clearing kommer då att erbjuda clearingtjänster för både leveransbara och ej leveransbara FX-produkter. Detta kommer att ge ytterligare kapital- och driftseffektivitet för clearingmedlemmar och utnyttja samma anslutning för båda produktgrupperna.

Keith Tippell, Global Head of Product på CLS, kommenterade:

“Tillägget av Eurex Clearing till CLSClearedFX, vår avvecklingstjänst för clearade valutor och derivat, visar fördelarna vi kan erbjuda marknadsaktörerna genom att samarbeta med annan marknadsinfrastruktur för att ytterligare minska systemrisken.”

[ad_2]

Source link