EUR/USD-prognos: Euron studsade av från den övre trendlinjen


Våganalys:

Nyligen studsade euron av från den övre trendlinjen och är för närvarande på väg mot den lägre sidan förväntar sig att detta baisseartade prisrally är en fortsättning på en impulsiv vågräkning och kan se priset bryta under 1,15275 och kan fortsätta mycket lägre. Det förväntade baisseprisrallyt är fortsättningen från den sista impulsiva vågen (E) till undersidan och bör bryta under 1,1527 mot 1,14 eller ännu lägre.

Handelsrekommendationer:

Vi är säljare mot 1.15274

Vi är säljare mot 1.15274

Ursprung: FreshForex
Source link