EUR / USD-prognos: Euro rally till nedre sidan


Våganalys

I stället för att fortsätta till nedre sidan, tog Euro upp till nedre sidan men har nu dragit sig tillbaka till överkanten. Som det är nu är vi fortfarande säljare, särskilt medan priset ligger inom den fallande kanalbildningen. Som det är just nu, rekommenderar vi att du letar efter säljposition och förväntar oss att priset kommer att sjunka mycket lägre mot den lägre trendlinjen. En rebound från den övre trendlinjen ger oss rätt möjlighet att överväga en möjlig långsiktig säljposition. En paus över den övre trendlinjen kommer att ogiltigförklara det förväntade baisseartade prisrallyt och kan pressa priset mycket högre.

Handelsrekommendationer:

Vi är säljare mot den lägre trendlinjen.

Vi är fortfarande säljare mot 1.1619.

Ursprung: FreshForex
Source link