EURUSD -paret lyckades överträffa EMA50 och sätter sig över det nu, vilket förstärker förväntningarna på att fortsätta den dagliga hausse -trenden, som huvudsakligen är inriktad på att testa 1.1780 -nivå, påminner dig om att det är viktigt att övervaka priset på denna nivå, på grund av dess betydelse för bestäm nästa destination. Observera att det bryter mot det riktade …

Запись EUR/USD överträffar det glidande genomsnittet – Analys – 24/08/2021 впервые появилась ForexNews.PRO.Source link