EU-tillsynsmyndigheten godkänner förvärvet av BBH:s investerarserviceverksamhet av State Street


Europeiska kommissionen har godkänt, i enlighet med EU:s koncentrationsförordning, förvärvet av Brown Brothers Harriman & Co:s (BBH) investerartjänster av State Street Corporation.

BBH är verksamt inom investerartjänster, private banking och investeringsförvaltning. State Street är verksamt inom området finansiella tjänster och, mer specifikt, inom tillhandahållandet av inhemska och globala värdepapperstjänster för institutionella investerare.

Kommissionen fann att trots parternas horisontella överlappningar på marknaderna för global depå- och fondadministration, skulle den föreslagna transaktionen inte ge upphov till några konkurrensproblem eftersom parterna inte är nära konkurrenter och att ett antal starka konkurrenter kommer att finnas kvar i var och en av de marknader efter transaktionen. Transaktionen granskades enligt det normala granskningsförfarandet för koncentrationer.

Affären tillkännagavs först i september 2021. Då ingick State Street Corporation (NYSE:STT) och Brown Brothers Harriman & Co. (BBH) ett definitivt avtal för State Street att förvärva BBH:s Investor Services-verksamhet, inklusive dess förvaring, redovisning , fondadministration, globala marknader och tekniska tjänster, för 3,5 miljarder dollar i kontanter.

Efter transaktionen kommer BBH att fortsätta att självständigt äga och driva sina separata Private Banking- och Investment Management-verksamheter.Source link