ESMA publicerar en lista över leverantörer av datarapporteringstjänster som ska övervakas direkt

[ad_1]

European Securities and Markets Authority (ESMA) har publicerat en lista över leverantörer av datarapporteringstjänster (DRSP) som är föremål för dess direkta tillsyn, såväl som de undantagna enheter som förblir under tillsyn av nationella behöriga myndigheter (NCA) på grund av deras begränsad relevans för EU-marknaden.

ESMA förklarar att den den 1 januari 2022 tog på sig sitt nya mandat som direkt tillsynsmyndighet för DRSP:er. Efter antagandet av kommissionens delegerade akt i mars utförde ESMA därefter den relevanta bedömningen genom att beakta den gränsöverskridande verksamheten och volymerna av transaktioner som rapporterats eller publicerats av varje enskild DRSP.

Baserat på denna bedömning är ESMA tillsynsmannen för följande DRSP:er som representerar nästan 99 % av transaktionerna som rapporteras av Authorized Reporting Mechanisms (ARMs) och mer än 99 % av transaktionerna publicerade av Authorized Publication Arrangements (APA):

  • AQ Metrics Limited (ARM);
  • Tradeweb EU BV (APA);
  • CBOE Europe BV (APA);
  • UnaVista TRADEcho BV (ARM/APA);
  • Bloomberg Data Reporting Services BV (ARM/APA);
  • MarketAxess Post-Trade BV (ARM/APA);
  • Krajowy Depozyt Papierów Wartosciowych SA (ARM);
  • Nasdaq Stockholm AB (APA); och
  • Euronext Paris SA (ARM/APA).

De återstående ARM och APA är undantagna från ESMA:s tillsyn och förblir föremål för NCA:s tillsyn.


[ad_2]

Source link