ESMA överväger att utvidga omfattningen av clearing- och derivathandelsförpliktelser

[ad_1]

European Securities and Markets Authority (ESMA) lanserade idag ett samråd om utvidgningen av omfattningen av både clearingobligationen (CO) och derivathandelsobligationen (DTO).

Förslagen i samrådet, baserade på de framsteg som gjorts med riktmärkesövergången på räntederivatmarknaden, inför ytterligare klasser till tillämpningsområdet för CO och DTO. Dessa förändringar kompletterar den första uppsättningen förändringar som utvecklades också i samband med övergången till riktmärket.

För clearingåtagandet inkluderar ESMA:s förslag införandet av klassen över natten indexerad swap (OIS) som hänvisar till TONA (JPY). Förslaget förutser också en utvidgning av löptiderna i omfattningen av CO för OIS-klassen som refererar till SOFR (USD).

För DTO förutser ESMA:s förslag införandet av vissa klasser av OIS som refererar till €STR (EUR), som har visat en betydande ökning av likviditeten under de senaste månaderna.

I november 2021 publicerade ESMA en första uppsättning tekniska standarder för CO och DTO som ändrar de respektive omfattningarna av dessa två skyldigheter med tanke på riktmärkeövergången, som trädde i kraft i maj 2022.


[ad_2]

Source link