ESMA inleder konsultation om pre-hedging

[ad_1]

European Securities and Markets Authority (ESMA), EU:s värdepappersmarknadsregulator, publicerade idag en Call for Evidence om försäkring. Syftet är att främja diskussioner bland intressenter och samla in ytterligare bevis om praxis med försäkring som kan hjälpa Esma att utveckla lämplig vägledning.

Under loppet av sin MAR-granskning hade ESMA gjort marknadsaktörer medvetna om att vissa nationella behöriga myndigheter (NCA) hade fått misstänkta transaktioner och orderrapporter (STOR) om pre-hedging-beteende, en praxis som inte definieras i EU-lagstiftningen. Blandade åsikter uttrycktes om användbarheten av försäkring och riskerna med denna praxis.

ESMA hade beskrivit att försäkring å ena sidan innefattar en riskhanteringsaspekt, eftersom den äger rum när en återförsäljare som agerar som huvudman genomför en handel i väntan på en kundorder för att hantera risken förknippad med en eventuell handel som härrör från från den ordningen. Däremot kan försäkring falla inom ramen för insiderhandel om en mäklare skulle använda den information som erhållits från kunden för att göra affärer för egen räkning, inklusive eventuellt affärer mot klienten.

Flera marknadsaktörer bad ESMA att ge vägledning om vad som bör anses vara MAR-kompatibelt när det gäller pre-hedging och vilket beteende som kan utgöra frontrunning. Vägledning efterfrågades också om procedurmässiga aspekter av försäkring, såsom den dokumentation som krävs, öppenhet angående förhandssäkringsarrangemang av mäklare till sina kunder och interna policyer för marknadsgaranter.

I slutrapporten (FR) om MAR-översynen erkände ESMA att det finns fundamentalt olika syn på förhandssäkring. Som en uppföljning av MAR-översynen genomför ESMA därför en analys av denna praxis på marknaden.

Syftet med denna uppmaning till bevis (CFE) är att främja diskussioner bland intressenter för att samla in ytterligare bevis om praxis med försäkring som kan hjälpa Esma att utveckla lämplig vägledning.

Intressenter – värdepappersföretag, kreditinstitut, egenutvecklade handlare, market makers, kapitalförvaltningsbolag och alla andra marknadsaktörer inklusive branschorganisationer och branschorgan, institutionella och icke-professionella investerare, konsulter och akademiker – uppmanas att lämna in sina svar senast den 30 september 2022.


[ad_2]

Source link