ESMA förlänger erkännandebeslut för ICE Clear Europe, LCH, LME Clear


European Securities and Markets Authority (ESMA), EU:s tillsynsmyndighet för värdepappersmarknader, har meddelat sitt beslut att förlänga tillämpningen av besluten om erkännande enligt artikel 25 i EMIR (förordning (EU) 648/2012) för de tre centrala motparter som är etablerade i USA Rike.

ESMA har ändrat besluten om erkännande och beslut om nivåbestämning för de tre erkända brittiska centrala motparterna – ICE Clear Europe Ltd, LCH Ltd och LME Clear Ltd – som antogs av ESMA den 25 september 2020, för att anpassa dem till kommissionens genomförandebeslut ( EU) 2022/174 antagen av Europeiska kommissionen den 8 februari 2022.

Följaktligen har tillämpningen av besluten om erkännande och beslut om nivåbestämning för ICE Clear Europe Ltd, LCH Ltd (som Tier 2 CCP) och LME Clear Ltd (som Tier 1 CCP) tillfälligt förlängts till den 30 juni 2025.Source link