Domstolen avvisar Barclays varumärkesintrångsmål mot Plaid


Stämningen om varumärkesintrång som Barclays väckte mot Plaid Inc verkar ha avslutats, vilket framgår av det senaste dokumentet som lämnats in i New York Southern District Court.

Den 4 maj 2022 undertecknade domaren Alvin K. Hellerstein ett beslut som avvisade målet.

Den 29 april 2022 lämnade parterna in en skrivelse där de informerade domstolen om att de nått en principuppgörelse och begärde införande av en 30-dagars order.

Ett förslag om förlikning hade gjorts, detta ärende avskrevs. Om förlikningen inte fullbordas inom 30 dagar efter denna beställning, eller ett auktoriserat förlängt datum, kan endera parten ansöka per brev om återställande av åtgärden inom 10 dagar efter utgången av nämnda period. Kontorist uppmanades att avsluta ärendet.

Klagomålet lämnades in av Barclays den 22 november 2021. Ärendet handlar om Barclays Rise-varumärken. Dessa varumärken används i samband med Barclays fintech-inkubatorrelaterade tjänster. Plaid påstås ha adopterat och använt det nästan identiska varumärket FinRise för sina egna konkurrerande fintech-inkubatorrelaterade tjänster.

För att utöka sin RISE-identitet, lanserade Barclays sina RISE-inkubatorer för finansiell teknologi (“fintech”) 2014. Barclays RISE-inkubatorer tillhandahåller marknadsföring, mentorskap, nätverk, affärsutveckling och finansieringsmöjligheter och rådgivning, utbildningsprogram, samarbetsmiljöer och event, kontors-, forsknings- och utvecklingsutrymmen för fintech-företag. Över 70 fintechföretag kallar RISE hem och över 7 500 medlemmar tillhör den virtuella RISE-gemenskapen.

Barclays äger domännamnet rise.barclays, vilket innebär att Barclays webbplats marknadsför och erbjuder Barclays inkubatortjänster i samband med Barclays RISE Marks.

Barclays hävdar att i eller omkring januari 2021, långt efter att Barclays etablerade rättigheterna i sina RISE Marks, antog Plaid och började använda märket “FinRise” i samband med tillhandahållandet av sina egna inkubatorrelaterade tjänster, inklusive marknadsföring, mentorskap, nätverk, affärsutveckling och finansieringsmöjligheter samt rådgivning och utbildningsprogram.

Barclays hävdade att Plaid, innan han antog svarandens FinRise Marks, hade försökt göra affärer med Barclays och Barclays’ Incubator Services under Barclays RISE Marks, och svaranden var därför väl medveten om Barclays RISE Marks.

Käranden noterade att svarandens FinRise Mark innehåller Barclays RISE Mark i sin helhet och bara lägger till den beskrivande termen “fin”, förkortning för “finansiell”, en term som beskriver Barclays och dess tjänster, inklusive Barclays Incubator Services. Dessutom är svarandens inkubatortjänster identiska eller nära besläktade med Barclays inkubatortjänster.

Barclays och Plaid riktar sig båda mot samma konsumenter och minst en medlem av svarandens initiala FinRise-kohort ansökte också till eller frågade om Barclays RISE-inkubator.

Enligt Barclays kommer Plaids agerande sannolikt att orsaka konsumentförvirring om källan och ursprunget till dess inkubatortjänster och att orsaka misstag, eller att vilseleda allmänheten genom att vilseleda konsumenter att tro att svarandens inkubatortjänster härrör från, är godkända, auktoriserade, godkända. eller sponsrade av, eller är på något sätt associerade med eller kopplade till Barclays, Barclays RISE Marks och/eller Barclays Incubator Services.

Barclays hävdade att Barclays, som ett resultat av svarandens olagliga handlingar, har skadats eller kommer att skadas och har lidit, och kommer att fortsätta att lida, omedelbar och irreparabel skada.
Source link