Danska FSA beordrar Saxo Bank att revidera information om kundbedömning


Den danska finansinspektionen (FSA) tillkännagav idag utfärdandet av en order till Saxo Banks investeringsspecialist på flera tillgångar angående informationen som de tillhandahåller till kunder om lämplighetstester.

När en icke-professionell investerare har gjort ett lämplighetstest får en handelsplattform enligt gällande regelverk inte informera investerare om att de har möjlighet att göra ett nytt test. Ordern säger åt Saxo att säkerställa att syftet med lämplighetstestet inte späds ut och att kunderna förhåller sig till sitt testresultat innan en investering.

Den danska finansinspektionen har beordrat Saxo Bank A/S att ta bort informationen om att kunder kan göra lämplighetstestet igen efter att kunden redan har genomfört testet och fått resultatet av testet.

Beställningen baseras på riktlinjer från ESMA som har formulerat bästa praxis under MIFID II. Dokumentet beskriver hur en värdepappersmäklare bör varna privatkunder för komplexa produkter. Baserat på dessa riktlinjer har den danska tillsynsmyndigheten bedömt att en order måste ges till Saxo Bank. Ett exempel på dålig praxis, enligt ESMA, är en varning som inkluderar möjligheten att omedelbart göra om bedömningsprovet.

Source link