CySEC varnar för individer som utger sig för att vara dess representanter


Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) utfärdade idag en varning om individer som utger sig för att vara dess representanter.

Tillsynsmyndigheten har informerats om att personer som bedrägligt presenterar sig som CySEC-tjänstemän eller representanter ber investerare om avgifter i utbyte mot reglering av falska ersättningsanspråk relaterade till företag under CySEC-övervakning.

Av den anledningen vill CySEC påminna allmänheten om att de aldrig skickar oönskad korrespondens till investerare eller medlemmar av allmänheten, och inte heller begär någon personlig information, ekonomisk eller på annat sätt. CySEC har ingen behörighet eller jurisdiktion att samla in avgifter för något syfte från enskilda investerare, och har inte heller behörighet att utse någon att göra det för dess räkning.

CySEC godkänner, verifierar, övervakar eller är inte på något sätt involverad i grupptalan, kompensationssystem, betalningar mellan fysiska eller juridiska personer eller någon offentlig eller privat byrå.

Sådana fall förekommer ofta och kan vara en del av en sofistikerad onlinekampanj som lurar investerare. Vanligtvis hävdar de personer som är inblandade i sådana bedrägerier att de är CySEC-tjänstemän, utsedda representanter för CySEC (t.ex. juridiska rådgivare), andra cypriotiska tillsynsmyndigheter (t.ex. Cyperns centralbank eller finansombudsmannen) och/eller andra verkliga eller falska organ, t.ex. som »Försäkringsskyddsvakten».

Dessa bedragare kan kontakta investerare som är kunder till reglerade enheter under CySEC:s övervakning, ofta via e-post som verkar äkta – de bär CySEC:s namn, adress, officiella stämpel och logotyp och kopierar på ett bedrägligt sätt CySEC-tjänstemäns underskrift.

Bedragarna ger sedan falska löften om att hjälpa investerare med kompensation för potentiella skador i samband med affärer de har haft med sanktionerade företag (vanligtvis onlinehandelsföretag som erbjuder spekulativa investeringsprodukter). Genom detta engagemang får bedragarna olagligt personlig information inklusive telefonregister. I vissa fall ringer man sedan upp investerare via telefon i samband med en e-postkorrespondens.

CySEC har utfärdat flera offentliga varningar när liknande fall inträffar. Till exempel, i augusti 2021, varnade CySEC allmänheten för att en webbplats som är värd i Indien är inrättad som en bedragare av sin egen huvudsajt.

CySEC uppmanar allmänheten att vara vaksam på all oönskad kommunikation från CySEC, att avstå från att ge pengar till någon som hävdar något eller allt av ovanstående, eller liknande. Investerare rekommenderas starkt att kontakta CySEC för att bekräfta äktheten av kommunikationen genom att kontakta [email protected] innan du fattar något beslut/åtgärd.

Source link