CySEC utfärdar en varning angående fyra icke auktoriserade värdepappersföretag


Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) utfärdade idag en varning angående fyra icke auktoriserade värdepappersföretag.

Varningen gäller följande webbplatser:

  • cryptobanxatrade.com
  • fxwet.com
  • skyecryptofx.com
  • capitalbasefx.com

Tillsynsmyndigheten noterar att ovan nämnda webbplatser inte tillhör en enhet som har beviljats ​​ett tillstånd för tillhandahållande av investeringstjänster och/eller utförande av investeringsverksamhet, i enlighet med artikel 5 i lag 87 (I)/2017 . CySEC råder investerare att konsultera dess webbplats, innan de gör affärer med värdepappersföretag, för att fastställa vilka enheter som har tillstånd att tillhandahålla investeringstjänster och/eller investeringsverksamhet.

Tidigare i april utfärdade CySEC en varning om individer som utger sig för att vara dess representanter.

Tillsynsmyndigheten har informerats om att personer som bedrägligt presenterar sig som CySEC-tjänstemän eller representanter ber investerare om avgifter i utbyte mot reglering av falska ersättningsanspråk relaterade till företag under CySEC-övervakning.

Av den anledningen vill CySEC påminna allmänheten om att de aldrig skickar oönskad korrespondens till investerare eller medlemmar av allmänheten och inte heller begär någon personlig information, ekonomisk eller på annat sätt. CySEC har ingen behörighet eller jurisdiktion att samla in avgifter för något syfte från enskilda investerare, och har inte heller behörighet att utse någon att göra det för dess räkning.
Source link