CySEC upphäver CIF-licensen för 1Market-operatören Exelcius Prime

[ad_1]

Cyperns värdepappers- och börskommission (CySEC) har meddelat att auktorisationen för det cypriotiska investeringsföretaget Exelcius Prime Ltd, nummer 366/18, är upphävt i sin helhet, i enlighet med avsnitt 10(1) i direktiv DI87-05 för återkallande och avstängning av Auktorisation (‘DI87-05’).

CySEC sa att Exelcius Prime, som driver mäklarvarumärket Retail FX och CFD 1Market (på webbplatsen 1market.eu), är misstänkt för ett påstått brott mot paragraf 22(1) i lagen om investeringstjänster och aktiviteter och reglerade marknader från 2017, eftersom företaget inte alltid tycks följa tillståndsvillkoren i:

1. §§ 9(3), 9(8), 9(16) i lagen om dess styrelse och personer som effektivt måste leda företagets verksamhetoch

2. Sections 17(2) of the Law, som närmare anges i artikel 22.2 i delegerad förordning (EU) 2017/565 om dess efterlevnadsfunktion.

Ovanstående beslut fattades då de ovan nämnda påstådda överträdelserna orsakar oro och risker relaterade till skyddet av bolagets kunder eller investerarna och utgör ett hot mot marknadens ordnade drift och integritet.

Inom 21 dagar måste företaget vidta nödvändiga åtgärder för att följa ovannämnda bestämmelser.

Så länge upphävandet av auktorisationen är i kraft:

1. Företaget har inte tillåtelse att:

  • Tillhandahålla/utföra investeringstjänster/aktiviteter.
  • Ingå en affärstransaktion med vilken person som helst och acceptera vilken ny kund som helst.
  • Annonsera sig själv som leverantör av investeringstjänster.

2. Företaget, förutsatt att detta är förenligt med önskemålen från dess befintliga kunder, kan fortsätta med nedanstående åtgärder, utan att sådana åtgärder anses som brott mot avsnitt 7(a) i DI87-05:

  • Slutföra alla sina egna transaktioner och de av sina kunder som står före den, i enlighet med kundens instruktioner.
  • Returnera alla medel och finansiella instrument som är hänförliga till dess kunder.

Dessutom kan företaget acceptera nya insättningar från befintliga kunder endast när sådana insättningar görs för att täcka kundens marginalkrav (margin call), efter deras uttryckliga begäran.


[ad_2]

Source link