Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) meddelar att den har undersökt Forex-mäklaren AFX Capital Markets Ltds överensstämmelse med lagen om lagar om investeringstjänster och aktiviteter och reglerade marknader och har beslutat att återkalla auktoriseringen av det cypriotiska investeringsföretaget (CIF).

Låt oss notera att det offentliga tillkännagivandet görs flera månader efter mötet där beslutet om återkallelse av licensen fattades.

CySEC förklarar det mäklaren inte längre uppfyller villkoren för att tillståndet gavs. I synnerhet bryter AFX Capital Markets mot avsnitt 22(1) i L. 87(I)/2017 eftersom det inte alltid följer villkoren för auktorisation som fastställs i:

  • 9 § punkterna 3, 9 och 16 i L. 87(I)/2017, angående styrelsen,
  • ➢ avsnitt 11(1)(b) i L. 87(I)/2017, angående aktieägares lämplighet, och
  • ➢ § 17, punkterna (2), (5) (a), (5) (b) och (9), angående de organisatoriska kraven.

Vidare säger CySEC det AFX Capital Markets har allvarligt brutit mot bestämmelserna i L. 87(I)/2017 och särskilt paragraf 25(3)(a) i nämnda lag, vad gäller den information som företaget riktade till sina kunder.

Även bolagets styrelseledamöter, Herrarna Manuela Mazzacco, Andreas Lianos, Costas Georgiades, Elena Economides Demetriou och Andreas Papagapiou, har inte följt med avsnitt 10(1)(a) i L. 87(I)/2017, eftersom de, medan de agerade som styrelseledamöter för företaget, inte definierade, och i praktiken inte övervakade genomförandet av, styrning arrangemang som säkerställer en effektiv och försiktig förvaltning av företaget, på ett sätt som främjar marknadens integritet och kundernas intressen. Vid den aktuella tidpunkten förelåg inte principerna som nämns i § 10.1 b, punkterna i), ii) και (iv), i L. 87(I)/2017.

CySEC beslutade att ålägga Mrs Manuela Mazzacco, verkställande direktör för företaget, en administrativ böter på 100 000 € och ett förbud under en period av fem år att utöva ledningsfunktioner i CIF.

Tillsynsmyndigheten ålägger också att Andreas Lianos, verkställande direktör för företaget, böter på 50 000 € och ett förbud under en period av tre år att utöva ledningsfunktioner i CIF.

CySEC ålägger också böter på 100 000 EUR till Bolagets revisorer, nämligen att:

  • BDO Ltd kommer att behöva betala administrativa böter på €100 000, och
  • Anthimos, Leonidou och Partners Ltd kommer att behöva betala administrativa böter på €100 000.

Påföljderna är för överträdelse av § 139(1) i lagen om investeringstjänster och aktiviteter och reglerade marknader från 2007 (L. 144(I)/2007), i enlighet med § 141(1) i nämnda lag, vilket de gjorde inte säkerställa eller säkerställa riktigheten, fullständigheten och riktigheten i den rapport som lämnats till CySEC, i enlighet med avsnitt 116 i L. 144(I)/2007, angående lämpligheten av de åtgärder som vidtagits av företaget för att skydda kunders pengar, och specifikt,

  • (a) För BDO Ltd, angående rapporten som lämnats till CySEC för åren som slutade 31.12.2014, 31.12.2015 και 31.12.2016,
  • (b) För Anthimos, Leonidou och Partners Ltd angående rapporten som lämnats till CySEC för året som slutar 31.12.2017.Source link