CySEC når €50 000 förlikning med Triangleview Investments

[ad_1]

Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) har nått en uppgörelse med Cyprus Investment Firm (CIF) Triangleview Investments Ltd.

Förlikningen gäller den möjliga överträdelsen av lagen om investeringstjänster och -aktiviteter och reglerade marknader från 2017 – L.87(I)/2017 av Triangleview Investments. Närmare bestämt innebar den utredning som förlikningen avser en bedömning, för perioden december 2021 till februari 2022, bolagets efterlevnad av artikel 22.1 i lagen vad gäller tillståndsvillkoret enligt artikel 17.9 i lagen , angående skyddet av klienternas medel.

Förlikningen som nåddes med bolaget är på beloppet 50 000 €. Triangleview Investments har betalat beloppet på €50 000.

CySEC noterar att alla belopp som ska betalas relaterade till förlikningsavtal betraktas som intäkter (inkomster) från republikens finansminister och utgör inte inkomster för CySEC.

Enligt CySEC:s webbplatser driver Triangleview Investments följande godkända domäner: https://triangle.markets/en www.3anglefx.com; www.3angleview.com.


[ad_2]

Source link