CySEC når €100 000 förlikning med Axiance-operatören ICC Intercertus Capital

[ad_1]

Cyperns värdepappers- och börskommission (CySEC) tillkännagav idag en uppgörelse på 100 000 € med det cypriotiska investeringsföretaget ICC Intercertus Capital Limited.

ICC Intercertus Capital verkar via varumärken som Axiance och Inflyx.

Förlikningen avser den möjliga överträdelsen, för perioden januari 2020 till maj 2021 av artikel 42 i förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, mot överensstämmelse med punkt 5 i direktivet om begränsning av marknadsföring, distribution , och försäljning av CFD:er (Contracts for Difference) till återförsäljarkunder, angående förbudet mot deltagande i kringgående aktiviteter.

Förlikningen som nåddes med företaget, för den möjliga överträdelsen, är på beloppet 100 000 €. Företaget har betalat ett belopp på 100 000 €. CySEC noterar att alla belopp som ska betalas relaterade till förlikningsavtal betraktas som intäkter (inkomster) från republikens finansminister och utgör inte inkomster för CySEC.

Den cypriotiska tillsynsmyndigheten har nyligen meddelat flera uppgörelser med mäklarhus, inklusive FXBFI Broker Financial Invest. Förra veckan delade CySEC ut ett par böter på €150 000 till F1 Markets Ltd och Magnum FX (Cyprus) Ltd., via förlikningar med båda företagen.


[ad_2]

Source link