CySEC inleder samråd om upprättande av Regulatory Sandbox


Cyperns Securities and Exchange Commission (CySEC) söker feedback från allmänheten för att utöka sitt innovationsrelaterade arbete. För att hjälpa till att uppmuntra ansvarsfull innovation har CySEC idag lanserat en uppmaning till synpunkter på att etablera en Regulatory Sandbox som gör det möjligt för innovatörer att testa nya produkter och tjänster.

Synpunkter och bevis på omfattningen av en sådan regulatorisk sandlåda och testprocesserna för den uppmuntras.

Tillsynsmyndigheten konstaterar att starka partnerskap inom innovationssystemet är avgörande. Reglerade enheter och andra Fintech- eller Regtech-företag, såväl som yrkesorganisationer från Cypern och utomlands, är bland intressenter som inbjudits av CySEC att delta i denna uppmaning till synpunkter.

Detta projekt syftar till att bygga vidare på framgångarna för CySEC:s Innovation Hub, som framgångsrikt har stöttat innovativa företag och marknadsaktörer sedan starten i oktober 2018. Innovation Hub har hjälpt till att bygga upp deltagarnas förståelse för tillämpliga regler och efterlevnadskrav, samtidigt som leverantörer av framväxande finansiella teknologier för att möta CySEC:s åtagande att säkerställa investerarnas skydd.

Intressenter uppmanas att anmäla sitt intresse för att delta i utlysningen av synpunkter på upprättandet av en regulatorisk sandlåda senast den 28 mars 2022 kl. [email protected]som ger ett kort stycke om deras bakgrund och eventuella innovationsrelaterade aktiviteter.Source link