CySEC drar tillbaka licensen för Hoch Capital


Cyperns Securities and Exchange Commission (CySEC) meddelar att den har beslutat, i enlighet med avsnitt 8(1)(a) i lagen om investeringstjänster och aktiviteter och reglerade marknader från 2017 och avsnitt 4(7) i direktiv DI87-05, att återkalla det cypriotiska investeringsföretagets auktorisation med nummer 198/13 av Hoch Capital Ltd.

Tillsynsmyndigheten säger att tillbakadragandet beror på företagets beslut att uttryckligen avsäga sig sitt CIF-godkännande.

Hoch Capital driver Forex- och CFD-märken som itrader.com och tradeATF.com.

I december 2020 meddelade CySEC att de nått en uppgörelse med Hoch Capital Ltd, som kommer att få Hoch att betala böter på 260 000 € till Cyperns finansminister.

CySEC sa att förlikningen involverade möjliga överträdelser från Hoch Capitals sida, inklusive kravet på CIF-auktorisering av registerföring, intressekonflikter, information till kunder, skyldigheten att utföra order på de villkor som är mest fördelaktiga för kunden, och skyldigheten att lämna korrekt, fullständig och korrekt information.

Source link