CySEC drar tillbaka CIF-licensen för AGM Markets-operatören Maxigrid


Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) meddelar att de har beslutat att återkalla auktorisationen för Cyprus Investment Firm (CIF) för Maxigrid Ltd, operatör av varumärken som Dualix och AGM Markets.

CySEC fattade beslutet på grund av företagets bristande efterlevnad av artikel 22(1) i lagen, genom att alltid uppfylla villkoret i artikel 17(9) i lagen, eftersom detta specificeras ytterligare i paragraf 4(1) och 6(1) i direktivet DI187-01 för skydd av klienttillgångar, produktstyrningsskyldigheter och incitament, med avseende på skyddet av kunders medel.

Det noteras att Maxigrids auktorisation sedan den 15 oktober 2021 är tillfälligt upphävd.

På grund av återkallelsen av dess auktorisation måste Maxigrid:

  1. Se till att det inte tillhandahåller investeringar och kringtjänster.
  2. Omedelbart och utan dröjsmål, se till att alla referenser på dess webbplatser och någon annanstans, relaterade till tillhandahållande/utförande av investeringstjänster/aktiviteter, såväl som referenser till dess licensiering och reglering av CySEC, raderas.

I mars 2021 sa CySEC att en uppgörelse hade nåtts med Maxigrid för möjliga brott mot lagen om investeringstjänster och aktiviteter och reglerade marknader från 2017 – L.87(I)/2017. Förlikningen följer på en utredning som innebar att för perioden januari 2019 till augusti 2020 bedömde bolagets efterlevnad av:

  • Artikel 25.1 i lagen om allmänna principer och information till kunder.
  • Artikel 5.5 b i lagen om kravet på CIF-tillstånd.

Uppgörelsen som nåddes med företaget för de möjliga överträdelserna var på beloppet 75 000 €.

I juni 2020 förbjöd den brittiska Financial Conduct Authority (FCA) Maxigrid Limited. FCA noterade att dess åtgärd kom efter att CFD-leverantören hade beslutat att sluta tillhandahålla investeringstjänster i Storbritannien.Source link