CySEC delar ut 300 000 € i böter för Retail FX-mäklare till F1Markets och MagnumFX

[ad_1]

Cyperns finanstillsynsmyndighet CySEC har fortsatt sitt tillslag mot mäklarsektorn Retail FX och CFDs, och delar ut ett par böter på €150 000 i förlikningar med F1 Markets Ltd och Magnum FX (Cyprus) Ltd., via förlikningar med båda företagen.

Sedan aktiviteten som ledde till böterna har både F1 Markets Ltd och Magnum FX (Cyprus) Ltd. valt att avsäga sig sina CySEC CIF-licenser, även om avståendeprocessen ännu inte har slutförts för något av företagen.

Beträffande F1 Markets Ltd uppgav CySEC att en uppgörelse har nåtts med företaget för möjliga brott mot lagen om investeringstjänster och aktiviteter och reglerade marknader från 2017 och direktiv DI144-2014-14 från Cyprus Securities and Exchange Commission för tillsyn över värdepappersföretag. Närmare bestämt innebar den förlikning som nåddes en bedömning av företagets efterlevnad efter utvärdering av resultaten samt från bedömning av efterlevnaden av de åtgärder som vidtagits från företaget för att uppfylla villkoren för dess partiella avstängning samt andra korrigerande åtgärder som företaget vidtagit för perioden juni 2019 till juli 2020, med avseende på:

1. Artikel 5.1 i lagen om krav på CIF-auktorisering.

2. Artikel 22.1 i lagen om tillståndsvillkoret i artikel 17.2 i lagen, enligt artikel 22 i förordningen 2017/565, och i artikel 17.5 a i lagen , angående organisatoriska krav som en CIF måste uppfylla.

3. Artikel 24 i lagen ang intressekonflikt.

4. Punkt 21 fi direktivet, beträffande rörliga delar av ersättningen.

5. Artikel 25.3 i lagen om allmänna principer och information till kunder.

Förlikningen som nåddes med företaget, för de möjliga överträdelserna, är på ett belopp av etthundrafemtiotusen euro (150 000 euro), som företaget redan har betalat.

Och i fallet Magnum FX (Cyprus) Ltd har en uppgörelse nåtts med företaget för möjliga brott mot lagen om investeringstjänster och aktiviteter och reglerade marknader från 2017 och direktivet DI144-2014-14 från Cyperns värdepappers- och börskommission. för tillsyn över värdepappersföretag. Närmare bestämt den utredning för vilken förlikningen träffades, efter information som samlats in från en platsbesiktning i bolaget i januari 2020 och framåt, avseende perioden mellan januari 2019 och juli 2020, med hänsyn till bolagets efterlevnad av:

1. Artikel 5.1 i lagen om krav på CIF-auktorisering.

2. Artikel 22.1 i lagen, eftersom den inte alltid tycks överensstämma med villkoren i kapitel I för beviljande av drifttillstånd och särskilt med artiklarna 17.2 och 17.9 i lagen.

3. Artikel 24 i lagen ang intressekonflikt.

4. Artiklarna 25.1 och 25.3 i lagen om allmänna principer och information riktad till kunder.

5. Punkt 21 g i direktivet om rörliga delar av ersättningen.

Förlikningen som nåddes med företaget, för de möjliga överträdelserna, är på ett belopp av etthundrafemtiotusen euro (150 000 euro), som företaget redan har betalat.


[ad_2]

Source link