Coincheck, THCP tillkännager inlämnande av utkast till registreringsutlåtande till SEC


Coincheck Group BV, som kommer att bli ett holdingbolag för Coincheck, Inc., och Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc, ett förvärvsföretag för specialändamål (SPAC) noterat på Nasdaq Global Market, har lämnat in ett konfidentiellt utkast till ett registreringsutlåtande den Blankett F-4 till US Securities and Exchange Commission (SEC) den 4 april 2022 (EST) med avseende på deras tidigare aviserade föreslagna rörelseförvärv.

Som tidigare meddelats genomförde CCG och THCP ett definitivt företagsförvärvsavtal genom vilket CCG kommer att bli ett börsnoterat Nasdaq-noterat företag under kortnamnet “CNCK”. Slutförandet av transaktionen, som förväntas avslutas under andra halvåret 2022, är föremål för godkännande av THCP:s aktieägare, registreringsutlåtandet förklaras giltigt av SEC, och tillfredsställelse eller avstående från andra sedvanliga stängningsvillkor identifierade i avtalet om företagsförvärv. .

CCG förväntar sig att ha ett uppskattat implicit aktievärde före Transaktionen på cirka 1,25 miljarder USD (det totala marknadsvärdet på aktierna i Coincheck, som kommer att vara ett helägt dotterbolag till CCG) plus potentiell tilläggsköpeskilling (prisjustering) lika med till maximalt 50 miljoner aktier, vilket värderas till 500 miljoner USD (antag 10 USD per aktie, vilket kommer att vara den initiala aktiekursen för CCG-aktier).

Source link