CME bötfäller Tradition Dubai för att ha brutit mot reglerna för blockhandel

[ad_1]

CME Group publicerade idag ett meddelande om disciplinära åtgärder mot Tradition Dubai Ltd.

I enlighet med ett erbjudande om förlikning där Tradition Dubai varken erkände eller förnekade regelöverträdelserna eller faktiska resultat som påföljden baseras på, fann en panel från NYMEX Business Conduct Committee att från 1 juni till 30 juni 2020 och 1 september, 2020, till och med den 30 november 2020, lämnade Tradition Dubai flera blockaffärer till börsen i olika NYMEX-energiprodukter med felaktiga utförandetider och misslyckades med att rapportera blockaffärer till börsen inom den erforderliga tidsperioden efter utförandet.

Panelen fann vidare att Tradition Dubai vid flera tillfällen under förmedlingen av dessa blockaffärer avslöjade motpartsinformation utan uttryckligt tillstånd från motparterna.

Panelen fann dessutom att Tradition Dubai misslyckades med att noggrant övervaka sina anställda genom att inte ge sina anställda ordentligt råd och utbilda sina anställda angående relevanta börsregler och rådgivande meddelanden om marknadsreglering (MRAN) på ett sätt som är tillräckligt för att säkerställa efterlevnad av desamma.

Panelen fann att som ett resultat av det föregående, bröt Tradition Dubai mot NYMEX Rules 526, 526.F. och 432.W.

I enlighet med förlikningserbjudandet beordrade panelen Tradition Dubai att betala 65 000 USD i böter.

[ad_2]

Source link