CME bötfäller näringsidkare för användning av otillbörligt våld under muntlig tvist


CME Group har lagt ut ett meddelande om summarisk åtgärd mot Benjamin Lichstein (CHE) för brott mot dess regler.

I synnerhet bröt Lichstein mot regel 514, som rör handelsöverträdelser. I relevant del säger regeln:

A. Följande ska utgöra handelsöverträdelser: 7. (”användning av otillbörligt våld när man är på, går in på eller lämnar handelsgolvet”).

En panel från Floor Conduct Committee har funnit att Lichstein den 26 januari 2022 använde otillbörligt våld när han var inblandad i en verbal tvist med en annan medlem i Eurodollar/SOFR-optionshålet. Panelen fann att Lichstein därigenom bröt mot CME-regel 514. A.7.

Panelen dömde ut 7 500 dollar i böter. Meddelandet träder i kraft den 18 februari 2022.

I januari tillkännagav CME ytterligare ett böter för liknande överträdelser – det ålades Peter Kosanovich (MGLA). Anledningen till åtgärden var Kosanovichs tjänstefel på handelsgolvet.Source link