CMC Markets förväntar sig ett driftsintäkter för året 2022 på 250-280 miljoner pund

[ad_1]

Den brittiska onlinemäklaren CMC Markets Plc (LON: CMCX) har reviderat sin prognos för verksamhetsåret 2022. Detta framgår av en handelsuppdatering publicerad av mäklaren tidigare idag.

Den senaste handelsuppdateringen täcker de fem månader som slutar 31 augusti 2021.

CMC noterar att det gick in i innevarande räkenskapsår med betydande fart efter ett år med rekordprestanda. De underliggande grunderna förblir robusta med övergripande månatliga aktiva kundantal på liknande nivåer som rapporterades i den senaste Q1 2022-handelsuppdateringen, som ligger kvar cirka en tredjedel från nivåerna före pandemin.

På samma sätt förblir kund AuM nära rekordnivåer, vilket belyser kundens inneboende förmåga att handla när marknadsmöjligheter uppstår.

Mot detta har den totala marknadsaktiviteten förblivit dämpad under juli och augusti efter den måttliga aktiviteten som rapporterades under första kvartalet, säger mäklaren. Minskad volatilitet på marknader har resulterat i lägre handelsaktivitet för både den nyförvärvade och befintliga kohorten av kunder. Liknande trender har setts i CMC: s företag utan hävstång och hävstångseffekt.

Förutom lägre aktivitet har kundinkomsterna hittills hittills spårats måttligt under de riktade 80% även om det förväntas återhämta sig under de återstående sju månaderna av året baserat på en vändning mot historiska genomsnitt i blandningen av tillgångsklasshandel.

CMC Markets prognoser:

“Som ett resultat, om nuvarande marknadsförhållanden råder för resten av året, förväntar sig koncernen nu 2022 räkenskapsnettot för året 202-280 miljoner pund”.

Den föregående prognosen styrde rörelseresultatet vara över 330 miljoner pund för 2022.

CMC räknar nu med att driftskostnaderna för 2022 kommer att fortsätta att spåra måttligt högre från år till år, om än delvis motverkas av lägre marknadsföringskostnader i linje med lägre aktivitetstrender.

Utöver den senaste måtten i marknadsaktiviteten fortsätter koncernen att ha förtroende för verksamhetens långsiktiga tillväxtmöjligheter och i samband med ytterligare framsteg i sina strategiska initiativ, inklusive den pågående utvecklingen av den plattform med icke hävstångseffekt, ser fram emot att fortsätta för att generera långsiktig affärstillväxt och värde.

[ad_2]

Source link