CMC Markets fortsätter att köpa aktier under ett aktieåterköpsprogram på 30 miljoner pund


CMC Markets Plc (LON:CMCX), en ledande leverantör av onlinehandel och tekniska lösningar för institutionella plattformar, meddelar att de köpte 111 040 av sina stamaktier som en del av sitt aktieåterköpsprogram på upp till 30 miljoner pund den 17 mars 2022.

Den lägsta betalkursen per aktie var 250,0p, medan den högsta betalkursen per aktie var 259,0p. Den volymvägda genomsnittliga betalkursen per aktie var 254,2p. Bolaget avser att makulera de köpta aktierna.

Den 16 mars 2022 köpte bolaget 118 000 av sina aktier under programmet och den 15 mars 2022 köpte bolaget 119 000 aktier.

Återköpsprogrammet startade den 15 mars 2022. Det kommer att slutföras senast den 30 juni 2023, med förbehåll för fortsatt myndighetsgodkännande.

Det maximala sammanlagda antalet aktier som kommer att återköpas är 29 071 747 stamaktier. Syftet med återköpsprogrammet är att minska aktiekapitalet.

Företaget har utsett RBC Europe Limited att hantera återköpsprogrammet för dess räkning. Eventuella köp som görs under stängda perioder ska göras oberoende av och opåverkade av företaget.



Source link