CLSA Premium överlever ännu en omröstning för dess föreslagna avveckling


Retail Forex-mäklare CLSA Premium Ltd (HKG:6877) har överlevt ytterligare en omröstning om sin föreslagna avveckling.

Vid en extra bolagsstämma som hölls idag antogs inte förslaget till beslut om likvidation. Endast 20 % av rösterna avgavs till stöd för resolutionen, medan 80 % var emot förslaget.

Mötet sammankallades på begäran av KVB Holdings, en aktieägare i CLSA, som upprepade gånger har drivit på för stängning av mäklaren. KVB Holdings säger att CLSA Premium har visat en otillräcklig verksamhetsnivå och befinner sig i en dålig ekonomisk situation.

KVB hänvisar till införandet av ytterligare licensvillkor av Nya Zeelands Financial Markets Authority på CLSA Premium New Zealand Limited (“CLSAP NZ”). Detta har lett till avstängning av driften av CLSAP NZ.

Dessutom har bolaget och dess dotterbolag avbrutit 95 % av sina kunder.

Slutligen noterar KVB de senaste vinstvarningarna som utfärdats av CLSA Premium.Source link