CFTC konsulterar om FTX-begäran för ändrad DCO-registreringsorder


Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har fått förfrågningar från derivatclearingorganisationer (DCO) eller potentiella DCO-sökande som vill erbjuda clearing av marginalprodukter direkt till deltagarna, så att deltagarna inte skulle cleara genom en terminsprovisionsförmedlare (icke-förmedlad modell). ).

För närvarande före CFTC ligger en formell begäran från LedgerX, LLC dba FTX US Derivatives (FTX) om att ändra sin registreringsordning som DCO för att tillåta den att modifiera sin befintliga icke-förmedlade modell.

FTX driver för närvarande en icke-förmedlad modell och clearar terminer och optioner på terminskontrakt på en helt säkerställd basis. I sin begäran om en ändrad registreringsordning, föreslår FTX att rensa marginalprodukter för detaljhandelsdeltagare samtidigt som man fortsätter med en icke-förmedlad modell.

Kommissionen söker offentliga kommentarer till FTX:s begäran, inklusive både specifika frågor och politiska frågor som väckts genom användning av en icke-förmedlad modell på detta sätt. Frågorna finns här. CFTC rekommenderar potentiella kommentatorer att granska FTX-dokument när de överväger sina kommentarer.

Kommentarer kan skickas elektroniskt genom CFTC:s Comments Online-process. Alla mottagna kommentarer kommer att publiceras på CFTC:s webbplats. Synpunkter ska lämnas senast den 11 april 2022.Source link