CFTC går efter det bedrägliga kryptoschemat NBD Eidetic Capital

[ad_1]

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) den 11 augusti 2022 lämnade in ett klagomål mot Rathnakishore Giri och SR Private Equity, LLC och NBD Eidetic Capital, LLC, som han kontrollerade.

Klagomålet, som ses av FX News Group, hävdar att Giri, från åtminstone mars 2019 och fram till nu, enskilt, och samtidigt som han agerade som agent och kontrollerande person för SR Private Equity och NBD Eidetic, engagerade sig i ett bedrägligt system där svarande begärde och accepterade över $12 000 000 och minst 10 bitcoin från mer än 150 individer eller enheter för att handla med digitala tillgångar, främst bitcoin, för kundernas räkning.

Med början i eller runt mars 2019 bad svaranden Giri kunder att investera med honom personligen genom att erbjuda sig att handla med digitala tillgångar för deras räkning. Omkring oktober 2020 etablerade svaranden Giri NBD Eidetic och började värva kunder att investera i olika investeringsfonder för digitala tillgångar som påstås drivs av NBD Eidetic. Omkring april 2021 etablerade svaranden Giri SR Private Equity och började värva kunder att investera i olika investeringsfonder för digitala tillgångar som påstås drivs av SR Private Equity.

Under den relevanta perioden gjorde svarandena många falska och vilseledande uttalanden till nuvarande och potentiella kunder, inklusive att Giri var en erfaren och framgångsrik handlare av digitala tillgångar som fick lönsam avkastning på i genomsnitt upp till 5 % till 10 % per månad.

Under den relevanta perioden har de tilltalade också utelämnat väsentliga fakta för att värva potentiella kunder, såsom att de tilltalade förskingrat och blandat kundmedel med svaranden Giris personliga bank- och digitala tillgångshandelskonton samt Giris personliga bank- och digitala tillgångshandelskonton. Subramani och Loka Pavani Giri. De tilltalade förskingrade kundmedel för att betala för svaranden Giris överdådiga livsstil, som inkluderade yachtuthyrning, lyxsemester och lyxiga shoppingresor.

Genom detta beteende och det beteende som beskrivs vidare häri har de tilltalade ägnat sig åt, ägnar sig åt eller är på väg att ägna sig åt bedrägliga handlingar och praxis i strid med lagen om varuutbyte (“lagen” eller “CEA”), 7 USC §§ 1 -26, och kommissionens förordningar (“förordningar”), 17 CFR delar 1-190 (2021), särskilt avsnitt 6(c)(1) i lagen, 7 USC § 9(1) och förordning 180.1(a), 17 CFR § 180.1(a) (2021).

I klagomålet hävdas också att Giri är ansvarig för NBD Eidetic och SR Private Equitys överträdelser av lagen och förordningarna, i enlighet med avsnitt 13(b) i lagen, 7 USC § 13c(b).

De tilltalade NBD Eidetic och SR Private Equity påstås vara ansvariga för Giris överträdelser enligt Section 2(a)(1)(B) of the Act, 7 USC § 2(a)(1)(B) och Regulation 1.2, 17 CFR § 1.2 (2021), eftersom han agerade inom ramen för sin anställning eller tjänst hos dessa enheter.

Enligt kommissionen kommer de tilltalade sannolikt att fortsätta att ägna sig åt de handlingar och praxis som påstås i detta klagomål, såvida de inte hindras och åläggs av domstolen. Följaktligen, i enlighet med Section 6c of the Act, 7 USC § 13a-1, väcker CFTC denna talan för att ålägga svarandens olagliga handlingar och praxis och för att tvinga deras efterlevnad av lagen och de förordningar som utfärdats enligt denna.

CFTC söker också civila penningrättsliga påföljder och avhjälpande hjälpmedel från Svarande, inklusive men inte begränsat till, återbetalning till lurade kunder, uttag, ränta före och efter domen och sådan annan rättvis lättnad som domstolen kan bedöma vara nödvändig.

Kommissionen begär också att domstolen ska besluta om stödsvarande Giri Subramani och Loka Pavani Giri att ta bort medel som de fått från svarandens illegala verksamhet och som de inte har något berättigat intresse av.


[ad_2]

Source link