CFTC erhåller betalningsanmärkningar mot Five Traders LLC, DCAST Capital Investments

[ad_1]

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har säkrat inträde av fallissemang mot operatörerna ett bedrägeri på 3,4 miljoner USD på råvaruterminer. Detta framgår tydligt av handlingar som införts vid Florida Southern District Court.

CFTC hade begärt att Damian Castilla, DCAST Capital Investments LLC och Five Traders LLC träder i konkurs i enlighet med Federal Rule of Civil Procedure 55(a). De tilltalade delgavs klagomålen i detta fall men svarade inte.

Låt oss komma ihåg att CFTC lämnade in en civil verkställighetsåtgärd i USA:s distriktsdomstol i Floridas södra distrikt mot Damian Castilla och hans företag, DCAST Capital Investments LLC och Five Traders LLC, hela Miami, Florida, i maj 2022.
Klagomålet hävdar att Castilla och hans företag från januari 2014 och fram till nu har lurat minst 50 pooldeltagare på cirka 3,4 miljoner dollar genom råvarupooler som påstods handla med råvaruterminer.

Enligt klagomålet gjorde de tilltalade olika materiella felaktiga framställningar för att värva pooldeltagare, inklusive att de tjänade betydande vinster vid handel med terminer för pooldeltagare. De tilltalades begränsade terminshandel var inte lönsam, och istället för att handla som utlovat, förskingrade de tilltalade den stora majoriteten av pooldeltagarnas medel.

De använde pooldeltagarnas medel för bilbetalningar, husrenovering, gräsmattor, kläder, restauranger och andra personliga utgifter. I klagomålet anges också att de fortsatte sitt bedrägeri genom att utfärda falska kontoutdrag som visade på lönsam handel på obefintliga handelskonton och genom att använda en del av de medel som erhållits från pooldeltagare för att betala falska vinster till tidigare pooldeltagare.

CFTC varnar offer för att återbetalningsorder kanske inte leder till återvinning av förlorade pengar, eftersom förövarna kanske inte har tillräckliga medel eller tillgångar.


[ad_2]

Source link