IGMFX

PLATTFORM

BETYG

FÖRDELAR

RECENSION

KONTO

  ✔️Forex Handel

  ✔️Autotrading

  ✔️Bitcoin Trading

  ✔️Snabba Uttag

  ✔️Autotrading

  ✔️Pålitlig

  ✔️Copy Trading

  ✔️Autotrading

  ✔️Algo Signaler

  ✔️Copy Trading

  ✔️Autotrading

  ✔️Algo Signaler

  ✔️Copy Trading

  ✔️Autotrading

  ✔️Algo Signaler

  ✔️Copy Trading

  ✔️Autotrading

  ✔️Algo Signaler

  ✔️Copy Trading

  ✔️Autotrading

  ✔️Algo Signaler

  ✔️Copy Trading

  ✔️Autotrading

  ✔️Algo Signaler

  ✔️$30 Bonus

  ✔️Autotrading

  ✔️Algo Signaler

  ✔️Copy Trading

  ✔️Autotrading

  ✔️Algo Signaler

‚ö°CFD Trading

CFD Trading är ett otroligt populärt instrument som en Forex Trader helt klart ska ha med i sin portfölj. CFD Trading passar även väldigt bra för nystartade daytraders. I den här artikel kommer vi att klargöra fördelarna och nackelarna med att investera i CFD Trading Sverige och Internationellt. När du väljer att handla med CFD, så ingår du ett avtal mellan dig själv och en CFD Mäklare.

Du är då köparen och mäklaren är säljaren. Avtalet ni går in i, är att spekulerar på priset på en tillgång under marknadsförhållanden. Som CFD Trader så spekulerar du i finansiella instrument, men notera att med denna typ av daytrading innebär att du aldrig äger den underliggande tillgången. Det förminskar dina kostnader avseevärt jämfört med mer traditionell handel online.

‚ö°Contract For Difference

Namnet CFD, står för Contract For Difference, vilket är en handelsverktyg samt en otroligt populär gateway för valuta traders att få en ingång till de finansiella marknaderna. Contract For Difference erbjuds av Fxtrading Mäklare i kombination med andra tillgångar som råvaror, Forex och spotmetaller. Till skillnad från dessa så är CFD:er en typ av derivathandel, vad detta innebär är att dras värde kommer ifrån en underliggande tillgångs rörelser.

‚ö°Hur fungerar CFD Handel?

S√• hur fungerar Contracts For Difference? Som som CFD fungerar √§r att man ber√§knar vinst och f√∂rlust genom att kolla p√• prisskillnaden p√• n√§r ett kotnrakt ing√•s och n√§r det avslutas. Detta inneb√§r att CFD M√§klaren, eller “s√§ljaren”, som du ing√•tt avtalet med kommer att betala dig mellanskillnaden p√• priset i b√∂rjan av kontraktet och de pris som finns i slutet. G√∂rs det en f√∂rlust s√• √§r det du “k√∂paren” som betalar CFD M√§klaren skillnaden.

Nyckelberäkningen för att kunna räkna ut din förlust eller vinst är: skillnaden mellan priset vilket du anger och priset när du lämnar., multiplicerat med antalet CFD-enheter du innehar. CFD Trading i Sverige har som sagt blivit otroligt populärt bland Forex Traders Online, och vi har helt klart skapat den absolut bästa topplistan över CFD Mäklare i 2021.

cfd trading

⚡Hävstång och säkerhetskrav

Exakt som med traditionell Forex trading så finns det även så kallade säkerhetskrav. Detta är helt enkelt en procentsats av positionens totalvärde som vid valutahandel reserveras av kapitalet, för att en Forex mäklare ska kunna täcka förluster som kan uppkomma. Med en så kallad hävstångseffekt så behöver du enbart betala säkerhetskravet för att få en betydligt större exponering mot valutamarknaden.Exempelvis så ger dig en hävstång på 1,5 gånger index, dig 1,5% när värdet på aktien stiger 1%. Exakt på samma sätt så multipliceras dina förluster. Detta innebär att risken med hävtång är att du kan förlora mer än vad du initialt har investerat.

Ett bra exempel är att om säkerhetskravet är 10% och Forex Tradern köper 1000 andelar, till ett pris på 100 dollar vardera. Vid traditionell aktiehandel, där själva inköpet görs direkt av aktieägaren, skulle det istället kosta 100 000 kronor. Men tack vare CFD:s hävstångseffekt, så behöver en Forex trader enbart använda 10 000 kronor för att öppna en trade på 100 000 kronor. Så på så viss kan en Forex trader placera en betydligt större affär på valutamarknaden. I det här fallet blir hävstångseffekten 10;1, om aktien skulle öka eller minska med 1% så innebär detta att CFD ökar eller minskar med 10%. Säkerhetskrav kan fördelas in i två grupper, löpande säkerhetskrav och initial säkerhetsk

✅ Initial Säkerhetskrav: är det finansiella kravet som behöver uppfyllas för att kunna öppna en position. Detta kan pendla från 0,5% som lägst upp till 30% av själva värdet på tillgången. Den här procent summan dras från traderns konto vid öppnande av en ny position och återfås när positionen stängs. Så i exemplet här ovan så ligger säkerhetskravet på 10 000 kronor

✅ Löpande Säkerhetskrav: Detta är det krav som redan måste finnas på Forex traderns konto, för att kunna täcka de olika marknadssvängningar, så annars kan påverka affären negativt. Om marknadsrörelserna kan komma att påverka affären negativt, så reserveras det löpande säkerhetskravet på kontot. Om det inte skulle finnas nog med kapital på kontot så behövs det en inbetalning för att täcka rörelsen.

 

‚ö°Spread

Spread är skillnaden mellan en köpkurs och säljkurs. Själva intervallet däremellan kallas spread.

⚡Gå lång eller kort

När du går kort inom valutahandel så betyder det att positionen som du har ger vinst om själva tillgångens värde faller. Motsatsen till att gå kort är att gå lång, där du får en vinst när marknadspriset stiger. Det kallas även att att inneha en kort position eller att man blankar när vinst uppkommer vid marknadsförminskning. Genom att använda sig utav CFD trading Sverige så kan det öppnas korta positioner, utan att behöva ta ett lån på den underliggande tillgången. Det är värt att notera att CFD handel omfattar en stor risk, så du behöver vara vaksam för att undvika större förluster.

‚ö°CFD ‚Äď aktier och courtage

Till skillnad från mer traditionell daytrading så tas det en så kallad courtage avgift för vardera CFD. Vid en sån här affär så tas det courtage två gånger, både vid stängning och öppning av positionen. För de mer populära CFD aktier kan ditt courtage ligga på en ganska så låg nivå, cirka 0,05% av själva tillgångens värde. Andra marknader utöver aktier är courtagefria.