Capital.com-operatören bötfällde 10 000 euro av CySEC för sent inlämnande av misstänkt handel


Cyperns finansregulator CySEC har meddelat att de har utdömt en (relativt liten) böter på 10 000 € mot CIF-licensinnehavaren Capital Com SV Investments Ltd, operatör av varumärket Capital.com för onlinehandel.

Tillsynsmyndigheten sa att böterna berodde på bristande efterlevnad av regler om marknadsmissbruk, efter att företaget med onödigt dröjsmål informerat CySEC om två misstänkta transaktioner och orderrapporter, för dess rimliga misstankar om att vissa transaktioner kan utgöra insiderhandel.

CySEC tillade att när de fattade sitt beslut tog det hänsyn till det faktum att företaget verkligen rapporterade de misstänkta transaktionerna, om än för sent, och att företaget inte har hamnat i något liknande brott tidigare.

CySEC-ordern angående Capital.com-böterna kan ses här (pdf).





Source link