BTIG går med på att betala $694 000 för att reglera SEC-avgifter


Securities and Exchange Commission (SEC) har lämnat in en föreslagen slutlig dom i sin stämningsansökan mot BTIG angående påstådda överträdelser av SHO-förordningen.

Parterna deltog i en förlikningskonferens inför Magistrate Judge Cave och nådde en principuppgörelse, som var föremål för godkännande av Commissioners of SEC. Kommissionärerna godkände nyligen uppgörelsen.

Den 29 april 2022 lämnade SEC in ett förslag om samtycke vid New York Southern District Court.

Enligt villkoren i förlikningen är BTIG ansvarig för uttag av 315 048 USD, vilket representerar nettovinster som erhållits till följd av det beteende som påstås i klagomålet, tillsammans med förhandsränta på detta på ett belopp av 64 258 USD och ett civilrättsligt straff på ett belopp av 315 048 $ i enlighet med Section 21(d)(3) of the Exchange Act, 15 USC § 78u(d)(3).

Svaranden måste uppfylla denna skyldighet genom att betala 694 354 USD till Securities and Exchange Commission inom 30 dagar efter att den slutliga domen avkunnats.

Den föreslagna slutliga domen skulle också permanent ålägga BTIG att bryta mot bestämmelserna i förordning SHO som är aktuella i detta fall.

Enligt SEC:s klagomål, från december 2016 till juli 2017, felmärkte BTIG som “lång” eller “kort undantagen” över 90 försäljningsorder från en enda hedgefondkund – totalt mer än 250 miljoner USD i försäljningsorder och omfattar nästan 160 miljoner aktier av stock. Detta strider mot regel 200(g) i förordning SHO.

BTIG:s kund ansågs inte äga de sålda aktierna, eftersom Hedge Fund: (i) inte hade äganderätten till aktien; (ii) inte hade köpt eller ingått ett ovillkorligt avtal som var bindande för båda parter att köpa aktierna; (iii) inte ägde ett värdepapper som var konvertibelt till det lager som det hade lämnat in för konvertering; och (iv) inte hade en lång nettoposition i aktien. BTIGs kund var därför “kort” och BTIG borde korrekt ha markerat sin kunds försäljningsorder som “kort”.

BTIG hade inte heller de aktier i aktier som hedgefonden sålde i sin ägo eller kontroll och förväntade sig inte rimligen att få dessa aktier vid likviddagen. Följaktligen borde BTIG ha markerat sin kunds försäljningsorder som “korta” på denna ytterligare, oberoende grund.

Vid vart och ett av dessa över 90 tillfällen misslyckades BTIG heller med att låna och hitta aktier innan de genomförde dessa effektiva blankningar, i strid med regel 203(b)(1) i förordning SHO.

Som en mäklare-handlare registrerad hos SEC, hade BTIG oberoende portvaktsansvar enligt de federala värdepapperslagarna för att säkerställa att de order som det utförde var korrekt märkta. BTIG hade inte rätt att bara förlita sig på sina kunders utfästelser om ordermärkning. Snarare var BTIG skyldig att självständigt verifiera att dess kund faktiskt var lång innan affärerna markerades.

Vidare, enligt klagomålet, misslyckades BTIG med att verifiera att hedgefonden ansågs äga de sålda aktierna. BTIG hade inte aktierna sålda i sin fysiska besittning eller kontroll vid tidpunkten för försäljningsordern, och BTIG förväntade sig inte rimligen att aktierna skulle vara i dess besittning eller kontroll vid likviddagen.

Under hela den relevanta perioden ignorerade BTIG också röda flaggor som tydde på att hedgefonden gjorde falska utfästelser om sitt ägande av värdepapper, vilket ledde till att BTIG på ett felaktigt sätt markerade försäljningsorder som “långa” och “kortbefriade”. BTIG var medveten om hedgefondens upprepade misslyckanden med att leverera aktier för snabb avveckling.

Trots detta och andra röda flaggor fortsatte BTIG att felaktigt markera hedgefondens försäljning som “lång” och “kort undantagen”, utan att fastställa att hedgefonden ansågs äga de sålda värdepapperen och att BTIG:s ordermärkning var korrekt. De var inte.

BTIG påstås ha gynnat sin kund på flera sätt: (i) Hedgefonden behövde inte ta på sig kostnaden för att låna eller hitta aktier i sålda aktier, som var dyra och svåra att låna vid den tidpunkten; (ii) BTIG kunde slutföra försäljning på uppdrag av sin kund som annars skulle ha förbjudits av en marknadsreglerande anordning; och (iii) Hedgefonden fick i praktiken två extra handelsdagar på sig att leverera aktierna för avveckling.

SEC hävdar att BTIG tjänade cirka 1,6 miljoner USD i provision på att lägga felmärkta försäljningsorder för Hedge Fund. Från mars till juli 2017 genererade Hedge Fund de högsta intäkterna av alla BTIG:s prime brokerage-kunder.
Source link