Brentoljepriset bryter motståndet – Analys – 20/07/2021


Brentoljepriset ökade kraftigt uppåt under de tidigare sessionerna för att bryta 74,70 och sätter sig över det, vilket leder till att priset återupptar den huvudsakliga hausseartade trenden igen och stoppar den senaste baisseartade korrigeringen och förväntar sig att fortsätta den hausseartade förspänningen mot initialt 77,80 områden.

Därför kommer den hausseartade trenden att förväntas under de kommande sessionerna och notera att att bryta 74,70 kommer att stoppa det positiva scenariot och sätta priset under det korrigerande baisspresset igen.

Det förväntade handelsområdet för idag är mellan 74,50 support och 77,00 motstånd.

Den förväntade trenden för idag: Bullish

Ursprung: EkonomierSource link