Brentoljepriset behåller sin positiva stabilitet – Analys – 2022-05-06


Brent-oljepriset håller sin konsolidering över 110,05-nivån för att hålla det hausseartade trendscenariot giltigt för den kommande perioden, med stöd av EMA50 som bär priset underifrån, i väntan på att återuppta de positiva affärerna som huvudsakligen är inriktade på 115,10-nivån.

Stokastiska förbereder sig för att ge positiva signaler som ger mer stöd till det föreslagna positiva scenariot, som kommer att förbli giltigt om det inte bryter 110,05 och håller sig under det.

Det förväntade handelsintervallet för idag är mellan 108.00 stöd och 115.10 motstånd.

Den förväntade trenden för idag: Hausse

Ursprung: EkonomierSource link