Brent-oljepriset når det första målet – Analys – 2021-08-12


Brent-oljepriset lyckades nå vårt första väntade mål på 75,20 och försök att bekräfta att vi bryter mot det, vilket förstärkte förväntningarna om att förlänga den hausseartade vågen på intradags- och kortsiktig basis, påverkad av det tidigare avslutade inverterade huvud- och skuldrmönster, som väntar till huvud mot vårt nästa mål som når 77,70.

Stokastisk negativitet tolkar orsakerna till den nuvarande fluktuationen, medan EMA50 ger det positiva stödet till priset, för att fortsätta antyda den hausseartade trenden för den kommande perioden, och noterar att om man misslyckas med att konsolidera över 75,20 kan det pressa priset för att testa 72,70 områden innan någon nytt positivt försök.

Det förväntade handelsintervallet för idag är mellan 74.00 stöd och 77.00 motstånd.

Den förväntade trenden för idag: Hausse

Ursprung: EkonomierSource link