Brent-oljepriset återupptar uppgången – Analys – 21/03/2022

[ad_1]

neft-l2Brent-oljepriset steg kraftigt uppåt med dagens öppning för att nå tröskelvärdena för det väntade målet på 110,05, och vi förväntar oss att den fortsatta hausseartade biasen kommer att överträffa denna nivå och uppnå mer positiva mål som når 115,10.

Därför kommer det hausseartade trendscenariot att förbli giltigt och aktivt på intradags- och kortsiktig basis beroende på prisstabilitet över 105,05.

Det förväntade handelsintervallet för idag är mellan 107.00 support och 114.00 motstånd.

Den förväntade trenden för idag: Hausse

Ursprung: Ekonomier

[ad_2]

Source link