Brent oljepris prognos för idag. Analys – 2022-04-15






Brent växer fortfarande inom den hausseartade impulsen på 111,67. Det var två returer från 98.00, det är därför det dagliga diagrammet har potential för att bilda ett dubbelbottnaromvändningsmönster. För att fullborda mönstret måste tjurar fixa över 125,00 – efter det kan de fortsätta pressa priset upp till 150,00. Instrumentet rör sig för närvarande ovanför Ichimoku Cloud, vilket indikerar en stigande tendens. Marknaderna kan indikera att priset kan testa molnets uppåtriktade gräns vid 107.55 och sedan återuppta rörelsen uppåt för att nå 125.00. En annan signal till förmån för en ytterligare upptrend kommer att vara en rekyl från den stigande kanalens nedåtgräns.

Dock kanske det hausseartade scenariot inte längre är giltigt om priset bryter molnets nedåtriktade gräns och fixar under 100,00. I det här fallet kan paret fortsätta att falla mot 90.00.

BRENT






Source link