BJUD Trading att betala 200 000 USD i böter för att överdriva sin annonserade handelsvolym


BIDS Trading LP har gått med på att betala böter på $200 000 som en del av en uppgörelse med Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

Från juli 2018 till augusti 2019 överskattade BIDS sin annonserade handelsvolym på Bloomberg och Thomson Reuters, privata prenumerationsbaserade leverantörer av marknadsdata, i strid med FINRAs regler 5210 och 2010. Företaget misslyckades också med att upprätta och underhålla ett övervakningssystem, inklusive skriftliga tillsynsförfaranden, rimligen utformade för att uppnå överensstämmelse med FINRA-regel 5210, i strid med FINRA-reglerna 3110(a) och 2010.

Från juli 2018 till augusti 2019 konfigurerade BIDS sina system för att automatiskt annonsera dagliga handelsvolymer i ett stort antal värdepapper genom två tredjepartstjänsteleverantörer som publicerar sådan information, Bloomberg och Thomson Reuters. Under denna period fick två separata men relaterade systemändringar att BIDS överskattade den utförda handelsvolymen som rapporterades till Bloomberg och Thomson Reuters.

Systemändringarna BIDS implementerade oavsiktligt utlöste och förvärrade en programmeringsdefekt i handelsreklamprogramvaran som företaget använde för att skicka handelsvolymer till Bloomberg och Thomson Reuters, och resulterade i att BIDS skickade in flera volymrapporter vid slutet av dagen med samma symboler.

Den första förändringen, som implementerades i juli 2018, fick företaget att överdriva sin annonserade handelsvolym i 151 fall, och det resulterade i en total överskattning av 12 298 256 aktier för 92 värdepapper. Den andra förändringen, som följde på en omkonfigurering av företagets servrar i maj 2019, fick BIDS att överdriva sin annonserade handelsvolym i 1 890 fall, och det resulterade i en total överskattning av 427 620 013 aktier för 951 värdepapper.

Sammanfattningsvis överskattade BIDS sin genomförda handelsvolym i 2 041 fall med 439 768 869 aktier i 1 043 värdepapper.

Genom detta beteende bröt företaget mot FINRAs regler 5210 och 2010.

Under den relevanta perioden var företagets övervakningssystem inte rimligt utformat för att uppnå överensstämmelse med regel 5210. Närmare bestämt hade företaget ingen tillsynsprocess eller skriftliga procedurer för att verifiera att den information om handelsvolymer som det rapporterade till Bloomberg och Thomson Reuters var korrekt.

Genom detta beteende bröt företaget mot FINRAs regler 3110(a) och 2010.

Utöver böterna har företaget gått med på en misstroendevotum.
Source link