Beeks VD säljer 750 000 aktier


Beeks Financial Cloud Group PLC (LON: BKS), en cloud computing- och anslutningsleverantör för de finansiella marknaderna, har informerats om att Gordon McArthur, Chief Executive Officer idag har sålt totalt 750 000 stamaktier om 0,125 pence vardera till ett pris av 119p per andel.

Efter transaktionen behåller Mr. McArthur ett betydande innehav på 46,9% av det totala emitterade aktiekapitalet i företaget, vilket är 26 290 410 stamaktier. Aktieinnehavet inkluderar 740 000 ordinarie aktier som innehas av Gordon McArthurs fru, Claire McArthur.

Gordon McArthur grundade Beeks 2010 efter att ha blivit alltmer frustrerad över bristen på tillgänglig infrastruktur med låg latenshandel. Sedan dess har han vuxit verksamheten från en tremansstart till sin nuvarande, lönsamma form.

Hans karriär inom mjukvaru- och IT-lösningsföretag spänner över 19 år under vilken tid han har haft kommersiella och ledande roller hos IBM och Versko, en IT-specialist för IBM-programvaruplattformar. Under sin tid på IBM arbetade Gordon McArthur inom både finansiella tjänster och industrisektorn och initialt på små och medelstora företag, men täckte senare IBMs största globalt integrerade konton inom olje- och gassektorn.

Gordon McArthur har en BA (Hons) i riskhantering och en magisterexamen i företagsinformationshantering från Glasgow Caledonian University.Source link