AUD/USD tappar fart – Analys – 03/05/2022


AUDUSD-paret handlas till den baisseartade kanalens motstånd som visas på diagrammet, åtföljd av stokastisk förlust till det positiva momentumet tydligt, i väntan på att motivera priset att återuppta de negativa affärerna för att nå våra mål som börjar på 0,7000 följt av 0,6970.

Generellt kommer vi att fortsätta att föreslå den baisseartade trenden för den kommande perioden såvida vi inte bryter 0,7130 och håller över den.

Det förväntade handelsintervallet för idag är mellan 0,7025 stöd och 0,7130 motstånd

Den förväntade trenden för idag: Baisse

Ursprung: EkonomierSource link