AUD/USD närmar sig det första målet – Analys – 2022-10-02


AUDUSD-paret fluktuerar runt 0,7180-nivån, påverkat av stokastisk negativitet som hindrar uppdraget att fortsätta uppgången, i väntan på att få positiva motiv som hjälper till att driva affärer för att uppnå våra positiva mål som börjar på 0,7205 och sträcker sig till 0,7275.

I allmänhet kommer vi att fortsätta att föreslå den hausseartade trenden, påverkad av det tidigare avslutade inverterade huvud- och axlarmönstret, och noterar att det är viktigt att hålla över 0,7125 för att uppnå de föreslagna målen.

Det förväntade handelsintervallet för idag är mellan 0,7125 stöd och 0,7240 motstånd

Den förväntade trenden för idag: Hausse

Ursprung: Ekonomier



Source link