AUD / USD berör målet – Analys – 19/07/2021


AUDUSD-paret lyckades uppnå vårt väntade mål på 0.7375 och försökte bryta det nu för att stödja chanserna att förlänga den baisseartade vågen på kort sikt och noterade att nästa mål når 0,7230.

Den baisseartade kanalen fortsätter att stödja den förväntade baisseartade trenden, med hänsyn till att om man inte bekräftar det erforderliga avbrottet kommer priset att uppnås för att uppnå intradagvinster som inriktar sig på att testa 0,7500 områden initialt.

Det förväntade handelsområdet för idag är mellan 0,7300 support och 0,7440 motstånd

Den förväntade trenden för idag: Bearish

Ursprung: ekonomierSource link