ASIC säkrar order som fryser tillgångarna för Ascent Investment and Coaching


Australian Securities and Investments Commission (ASIC) meddelar att de har erhållit interimistiska order från Federal Court om att frysa tillgångarna hos Ascent Investment and Coaching Pty Ltd och dess direktör, Michael Jefferson Dunjey.

ASIC:s ansökan om dessa order gjordes samtidigt som ASIC undersöker farhågor om att medel kan ha samlats in genom felaktiga framställningar till investerare. Tillsynsmyndigheten är också oroad över att investerarnas medel kan ha behandlats på ett felaktigt sätt.

Tillsynsmyndigheten misstänker att Ascent kan ha drivit ett oregistrerat förvaltat investeringssystem.

Enligt order, utfärdade av justitieråd Darren Jackson, är Ascent och Mr Dunjey förhindrade från att (bland annat) ta bort egendom från Australien, samt att sälja, debitera, belåna, hantera eller avyttra egendom. Ascent och Mr Dunjey hindras också från att ta på sig nya skulder; eller ta ut, överföra, förfoga över eller hantera pengar som finns på bankkonton eller hos ett finansinstitut (med förbehåll för begränsade undantag).

Herr Dunjey beordrades också att överlämna sitt pass och hindras från att lämna Australien.

ASIC förklarar att de begärde order för att skydda investerarnas medel medan en utredning pågår. Besluten har verkan tills en ny förhandling inför domstolen som är beräknad att äga rum den 21 december 2021.Source link