ASIC informerar företagsledare om nya ID-krav

[ad_1]

Australian Securities and Investments Commission (ASIC) har informerat företagsledare om ett nytt ID-krav. Styrelseledamöter måste verifiera sin identitet som en del av detta nya krav.

Ett regissörs-ID är en unik identifierare som en direktör kommer att ansöka om en gång och behålla för alltid – vilket kommer att hjälpa till att förhindra användningen av falska eller bedrägliga regissörsidentiteter. Alla styrelseledamöter i ett företag, registrerat australiensiskt organ, registrerat utländskt företag eller Aboriginal och Torres Strait Islander-företag kommer att behöva ett styrelse-ID.

När en styrelseledamot måste ansöka beror på när denna styrelseledamot utsågs till styrelseledamot:

  • Befintliga styrelseledamöter har fram till den 30 november 2022 på sig att ansöka.
  • Styrelseledamöter som utsetts mellan 1 november 2021 och 4 april 2022 måste ansöka inom 28 dagar efter utnämningen.
  • Från och med den 5 april 2022 måste tilltänkta styrelseledamöter ansöka innan de utses.

Den nya Australian Business Registry Services (ABRS) är ansvarig för att administrera initiativet för director ID. När det är fullt etablerat kommer ABRS att samla Australian Business Register (ABR) och mer än 30 ASIC-register på ett ställe.

ASIC ansvarar för att upprätthålla brott mot styrelse-ID som anges i Corporations Act 2001. Det är ett brott om styrelseledamöter inte ansöker i tid.

[ad_2]

Source link