ASIC går efter kryptovalutalångivaren Helio Lending


Australian Securities and Investments Commission (ASIC) har vidtagit åtgärder mot den Melbourne-baserade kryptovalutalångivaren Helio Lending Pty Ltd. Företaget har anklagats för att felaktigt ha hävdat att det hade en australisk kreditlicens (ACL) när det inte gjorde det.

Helio Lending erbjöd cryptocurrency-stödda lån till konsumenter, med den digitala valutan som säkerhet över lånet.

ASIC hävdar att omkring den 20 februari 2019, Helio Lending falskeligen representerade på sin webbplats att den innehade ACL 391330. Tillsynsmyndigheten hävdar vidare att Helio Lending publicerade eller tillät att publiceras på sin webbplats en nyhetsartikel daterad 10 september 2018 som hävdade att den innehade ACL 391330 .

ASIC hävdar också att Helio Lending varken var en ACL-innehavare eller en representant för en ACL-innehavare.

Detta ärende åtalas av Commonwealth Director of Public Procutions.

Att hävda att du har en ACL om du inte har det är ett brott mot paragraf 30 i National Consumer Credit Protection Act 2009. Den maximala påföljden för en individ per brottslig överträdelse är 1 års fängelse och/eller böter på $25 200. Det högsta straff som en juridisk person kan ådömas för brott mot 30 § är 10 gånger det högsta individuella bötesbeloppet.

Source link