ASIC avbryter AFS-licensen för United Wealth Group

[ad_1]

Australian Securities and Investments Commission (ASIC) meddelar att de har annullerat den australiensiska finansiella tjänstelicensen (AFS) för United Wealth Group Pty Ltd.

ASIC fann att driften av en one size fits all-rådgivningsmodell och användningen av generiska skäl för att stödja personliga rådsrekommendationer innebar att United Wealth Group misslyckades med att säkerställa att dess finansiella tjänster tillhandahölls effektivt, ärligt och rättvist.

Tillsynsmyndigheten fann att United Wealth Group utfärdade vilseledande SOA genom att felaktigt avslöja administrationsavgifter som ska betalas av kunder, underlåta att avslöja licensinnehavarens koppling till en produktleverantör och inte korrekt avslöja riskerna med en specifik produktrekommendation.

ASIC fann också att United Wealth Group inte tog rimliga åtgärder för att säkerställa att dess auktoriserade representanter följde lagar om finansiella tjänster.

Enligt villkoren för uppsägningen kommer United Wealth Groups licens att förbli i kraft i 12 månader enbart i syfte att upprätthålla sitt medlemskap i Australian Financial Complaints Authority (AFCA) och dess skyldighet att ha försäkringsskydd för yrkesansvar.

United Wealth Group har rätt att begära en prövning av ASIC:s beslut av Administrative Appeals Tribunal.

[ad_2]

Source link